Briefing Marszałka Senatu RP przed 85. posiedzeniem.

25 września 2019 roku rozpoczyna się 85. posiedzenie Senatu RP. Ostatnie w IX kadencji Senatu.

Przed rozpoczęciem obrad Marszałek Stanisław Karczewski poinformował o planowanym przebiegu oraz o decyzji Konwentu Seniorów w sprawie ogłoszenia przerwy do dnia 17 i 18 października.

W porządku obrad znajduje się miedzy innymi ustawa o lotach o statusie HEAD, ustawa o zamówieniach publicznych.

Następnie Marszałek Karczewski odpowiadał na pytania dziennikarzy. Zapytany o kandydaturę Klaudii Jachiry z list Koalicji Obywatelskiej powiedział, że określa jej działalność jako hejterską, a lider KO Grzegorz Schetyna umieszczając jej nazwisko na liście probuje zalegalizować hejt w Polsce. Przypomniał, że Senat czyni duży wysiłek starając się zbadać zjawisko hejtu poprzez konferencje i sympozja.

Poproszony o komentarz w sprawie prezesa NIK Mariana Banasia odpowiedział, że dotychczasowa działalność prezesa pozwala ocenić go bardzo dobrze, jako propaństwowca, twórcę Krajowej Administracji Skarbowej. W ocenie Marszałka prezes NIK postąpił właściwie wnioskując o urlop do czasu zakończenia kontroli przez CBA. Podkreślił, że nie powinno się komentować domysłów i poszlak. Zaapelował do dziennikarzy do wstrzymania się z ocenami do wyników kontroli.

W dalszej części Marszałek Stanisław Karczewski był jeszcze pytany o protest osób niepełnosprawnych czy lot drużyny polskich siatkarzy na mistrzostwa.

Zapraszamy do wysłuchania całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP