Pożegnanie marszałka seniora Sejmu VIII kadencji Kornela Morawieckiego.

4 października 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu najbliższa rodzina, marszałkowie Sejmu i Senatu: Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu Marek Pęk z szefem Kancelarii Senatu Jakubem Kowalskim,

członkowie Rady Ministrów, prezes TK Julia Przyłębska, szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, prezes PiS Jarosław Kaczyński i parlamentarzyści oddali hołd zmarłemu 30 września 2019 r. marszałkowi seniorowi Sejmu VIII kadencji Kornelowi Morawieckiemu.

Przy trumnie marszałka seniora, która została wystawiona na widok publiczny w Sali Kolumnowej Sejmu, była pełniona warta honorowa. Wraz z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej pełnili ją m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu: Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski oraz szef KPRM Michał Dworczyk. Sala Kolumnowa była dostępna dla wszystkich chcących osobiście pożegnać Kornela Morawieckiego. Wieczorem z Sejmu wyruszył kondukt żałobny, który przez pl. Trzech Krzyży, Trakt Królewski, ul. Miodową i Długą dotarł do Katedry Polowej WP. Do późnych godzin wieczornych trwało czuwanie przy trumnie zmarłego. Główne uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 5 października br. o 12.00, mszą św. żałobną w Katedrze Polowej WP.

Od 3 października w Sejmie była wystawiona księga kondolencyjna, do której wpis złożył m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Kornel Morawiecki (1941–2019) – polski polityk, dr fizyki, nauczyciel akademicki, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji.

W sierpniu 1980 r. wspomagał strajki solidarnościowe z robotnikami Wybrzeża. Był współorganizatorem NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku, jednym z inspiratorów „Posłania do narodów Europy Wschodniej”. Aresztowany w 1987 r., w 1988 r. został podstępem zmuszony do opuszczenia kraju, wrócił po 3 dniach, został deportowany do Wiednia bez prawa powrotu. Był emisariuszem spraw polskich w Anglii, USA i Kanadzie. Na wieść o strajkach powrócił nielegalnie do kraju w sierpniu 1988 r. i stanął na czele Solidarności Walczącej. Był przeciwnikiem porozumienia Okrągłego Stołu. W latach 1993–2009 wykładał na Politechnice Wrocławskiej. 27 września 2019 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.

 

 

Źródło: Senat RP