Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej.

Rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej został zainaugurowany 8 października 2019 r.

Na uroczystość przybyli m.in. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, prezydent Katowic Marcin Krupa i prorektorzy Politechniki Śląskiej Bogusław Łazarz i Wojciech Szkliniarz.

Zgromadzonym w auli dziekan Piotr Folęga przedstawił wydział, który kontynuuje kształcenie na kierunku studiów transport rozpoczęte na Politechnice przed 50 laty.

Po wystąpieniach niektórych z zaproszonych gości nastąpiła immatrykulacja. Z chwilą złożenia ślubowania przyjęci na studia stali się studentami. Po tej głównej części uroczystości nastąpiło wręczanie wyróżnień. Do grona zasłużonych dla naszego wydziału została włączona dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej prof. Marianna Jacyna. Następnie zebrani wysłuchali wykładu pt. „Przegląd zagadnień badawczo-rozwojowych samolotów AT-5 oraz AT-6 Twin” przedstawionego przez Tomasza Antoniewskiego, prezesa zarządu AT-P Aviation.

Uroczystość zakończył występ Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej.

 

 

Źródło: Politechnika Śląska