Otwarcie drogi powiatowej Wilczoruda - Michrów.

27 listopada 2019 roku wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski uczestniczył w uroczystym otwarciu drogi powiatowej Wilczoruda - Michrów w powiecie grójeckim.

Stanisław Karczewski w swoim przemówieniu pogratulował Wójtowi Gminy Pniewy Ireneuszowi Szymczakowi ogromnego zaangażowania w realizację tej inwestycji. Podkreślił również jak znacząca jest rola Funduszu Dróg Samorządowych w działaniach inwestycyjnych samorządów, szczególnie mniejszych gmin i powiatów.

Nie zabrakło również tradycyjnego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia nowej drogi. 

W uroczystości wzięli udział między innymi: poseł na Sejm RP Marek Suski, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, radni powiatowi, radni Gminy Pniewy, sołtysi i mieszkańcy.

Wartość wykonanego, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zadania na drodze Wilczoruda – Michrów wyniosła 7 779 122,00 zł. Na jego realizację Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 3 579 122,00 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte przez Gminę Pniewy – 2 100 000,00 zł i Starostwo Powiatowe w Grójcu – 2 100 000,00 zł.

Długość wyremontowanego odcinka to 5278,00 mb.