Uroczystości w Liceum Ogólnokształcącym Kadetów RP.

W sobotę 22 października odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych oraz 10-lecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach w powiecie przysuskim.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, w której uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Po mszy rozpoczęła się oficjalna część uroczystości 10-lecia Liceum.
Dyrektor Szkoły Barbara Jackowska przedstawiła historię oraz podziękowała za współpracę i pomoc starostwu powiatu przysuskiego na czele ze Starostą Marianem Niemirskim. Po podziękowaniach zostały wręczone medale dla wszystkich, którzy wspierają i angażują się w pomoc szkole.
W ostatnich latach Liceum Kadetów otrzymało wsparci rządowe w wysokości 14 mln zł na wyposażenie, programy i inwestycje. To ogromna kwota, która pomogła w rozwoju szkoły oraz w podniesieniu poziomu edukacji.

Po części poświęconej 10-leciu szkoły rozpoczęło się ślubowanie klas pierwszych oraz pokaz musztry w wykonaniu uczniów. 

Pod pomnikiem Heleny Spoczyńskiej, założycielki szkoły, Senator RP Stanisław Karczewski wraz ze Starostą Przysuskim Marianem Niemirskim złożyli kwiaty, a uczniowie zapalili znicze.