Otwarcie drogi powiatowej Stary Grudek - Sarnów.

24 października 2022 roku została uroczyście przekazana do użytku przebudowana droga powiatowa nr 4504W Stary Grudek – Sarnów na terenie gminy Gniewoszów, zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszt realizacji projektu wyniósł 992 916,93 zł, na co Powiat Kozienicki otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys zł w ramach programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”. Do użytku został oddany odcinek o długości 899 m.

 

W uroczystości uczestniczyli: Senator RP Stanisław Karczewski, Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska, Radni Rady Powiatu: Lidia Ligorowska, Grzegorz Sotowski i Waldemar Banaś, Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac, Przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów Maciej Baran, Radni Rady Gminy, Sołtys wsi Kociołek Gabriela Komorek, Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zwoleniu – wykonawcy inwestycji oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach Marcin Łopuszański.