Podsumowanie inwestycji w Gminie Wieniawa.

We wtorek 6 grudnia br. w Gminie Wieniawa odbyło się podsumowanie wielu kluczowych inwestycji zrealizowanych w gminie dzięki dofinansowaniu przez programy rządowe.

 Gmina Wieniawa na realizowane inwestycje infrastrukturalne dostała dofinansowania z:
✅ Rządowego Rozwoju Dróg;
✅ Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
✅ Środków Budżetu Państwa.

Dzięki dofinansowaniu udało się zmodernizować i wybudować nowe drogi, przebudowany został ośrodek społeczno-kulturalny w Skrzynnie, a także zainstalowano odnawialne źródła energii wraz z kompleksową termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.
Do tego pozyskano laptopy dla dzieci zamieszkałych na terenie dawnych PGR oraz sprzęt strażacki dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych że Skrzynna i Wieniawy.

To zaszczyt i duma dla parlamentarzystów obozu rządzącego móc uczestniczyć w takich wydarzeniach i zobaczyć jak dobre rządy przekładają się na poprawę jakości życia.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Wieniawa Krzystoszfa Sobczaka, udział wzięli: Posłowie na Sejm RP Agnieszka Gróska, Anna Kwiecień, Dariusz Bąk, Marek Suski, Starosta Przysuski Marian Niemirski, Wicestarosta Przysuski Marek Kilianek, Sekretarz Powiatu Przysuskiego Marta Zbrowska, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski.