Uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej.

W dniach 13 i 14 kwietnia br. w Warce oraz w Grójcu w powiecie grójeckim upamiętniliśmy 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 13. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana Kowalewskiego w Grójcu. Po mszach świętych odprawianych w intencji poległych za Ojczyznę, oddaliśmy hołd ofiarom poprzez Apel Pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikami. 

W 1940 roku w lasach pod Katyniem, Ostaszkowem, Starobielskiem i Kozielskiem ponad 20 tysięcy Polaków zostało bestialsko zamordowanych przez NKWD. Przez dziesiątki lat sowieckie władze nie przyznawały się do popełnionej zbrodni, a komunistyczne władze w Polsce ukrywały prawdę. 10 kwietnia 2010 r. polska delegacja ze ś.p. Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim w drodze na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginęła. Po raz kolejny na rosyjskiej ziemi straciliśmy wielkich Polaków kochających naszą Ojczyznę.