Uroczystości 60-lecia OSP Stary Kadłubek w Gminie Stara Błotnica.

W niedzielę 30 kwietnia br. OSP Stary Kadłubek świętowała swoje 60-lecie istnienia połączone z przekazaniem do użytkowania nowo wybudowanej strażnicy i świetlicy wiejskiej.

 Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od mszy świętej, a następnie udaliśmy się do nowej strażnicy OSP, gdzie odbyły się główne uroczystości z udziałem mieszkańców, zaproszonych gości i pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy i jednostek sąsiednich.

Po oficjalnym meldunku został odśpiewany hymn państwowy, wręczono odznaczenia dla zasłużonych Druhen i Druhów, a także wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości.

W wydarzeniu uczestniczyli: Senator RP Stanisław Karczewski, Posłowie na Sejm RP: Marek Suski, Radosław Fogiel i Dariusz Bąk, Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul, Wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach, Przewodniczący Rady Gminy Roman Popowicz wraz z Radnymi, Komendant Powiatowy PSP bryg. Grzegorz Gozdek, Prezes PZ OSP Zbigniew Łubiński, druhowie OSP z terenu Gminy Stara Błotnica.