"Katyń...ocalić od zapomnienia" uroczystość w Boglewicach.

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. odbyły się w Boglewicach uroczystości patriotyczno - religijne pod hasłem "Katyń...ocalić od zapomnienia".

 

W obchodach udział wzięli: poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, przedstawiciele władz lokalnych m. in. starosta grójecki Marek Ścisłowski, radni powiatowi: Teresa Bednarska, Michał Pruś, Paweł Siennicki, delegacja 1.Ośrodka Radioelektronicznego wraz z pocztem sztandarowym, młodzież szkolna oraz społeczność gminy Jasieniec.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej odprawiona w Kościele Przemienienia Pańskiego. Mszy towarzyszyła Orkiestra Dęta OSP w Boglewicach.

Po nabożeństwie młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu przedstawiła krótki program patriotyczny. Następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą pochodzącego z Boglewic ppor. Stanisława Mikołajczyka, który został stracony w Katyniu. W imieniu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego cześć oddała Weronika Piwarska.

Druga część obchodów odbyła się przed kościołem. Odczytany został apel pamięci, w którym przywołano nazwiska zamordowanych w Katyniu. A po oddaniu salwy honorowej ku czci bohaterów Zbrodni Katyńskiej delegacje zapaliły symboliczny znicz pod "Dębem Pamięci" upamiętniającym ppor. Stanisława Mikołajczyka.

 

Foto: 1. Orel.