Marszałek Senatu z przewodniczącą austriackiego Bundesratu.

Podczas wizyty w Austrii Marszałek senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącą austriackiego Bundesratu Inge Posch-Gruską.

O relacjach dwustronnych, międzyparlamentarnych, upamiętnieniu polskich ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie dzisiejszej Austrii i prezydencji tego państwa w Radzie Unii Europejskiej – rozmawiał 10 września 2018 r marszałek Senatu Stanisław Karczewski z przewodniczącą austriackiego Bundesratu Inge Posch-Gruską.

W trzydniowej podróży do Austrii marszałkowi towarzyszyli senatorowie Sławomir Rybicki i Jan Hamerski. Celem wizyty senackiej delegacji były uroczyste obchody 335. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej i 35. rocznicy wizyty ojca św. Jana Pawła II na Kahlenbergu.

Marszałek Karczewski powiedział, że Polsce zależy na odpowiednim upamiętnieniu polskich ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Austrii. W systemie obozów Mauthausen-Gusen zamordowano ponad 60 tys. polskich obywateli – była to blisko połowa wszystkich ofiar tych obozów. Zaapelował o podjęcie decyzji ws. zakupu trzech działek od właściciela, które znajdują się na terenie byłego KZ Gusen. Zakup tych działek, według marszałka, pozwoli objąć opieką konserwatorską pozostałości po KL Gusen.

Przewodnicząca Posch-Gruska podkreśliła, że w Austrii przywiązuje się dużą wagę do edukacji historycznej i osoby, które ocalały z obozów są zapraszane do szkół, by młodzież mogła wysłuchać ich wspomnień i poznać świadków historii. Wyraziła nadzieję, że kwestia należytego upamiętnienia tych miejsc pamięci zostanie przeprowadzona.

Marszałek podkreślił, że relacje z Austrią zajmują ważne miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Dodał, że jesteśmy bliskimi partnerami w wymiarze bilateralnym oraz na forum Unii Europejskiej. Zaznaczył też, że jest duży potencjał do dalszego rozwoju współpracy.

S. Karczewski wyraził satysfakcję z wyboru priorytetów prac Rady UE na obecne półrocze: bezpieczeństwo, walka z nielegalną migracją.

Politycy mówili, że ich spotkanie na szczeblu parlamentarnym jest pierwszym od 2002 r. i obecnie zamierzają zintensyfikować spotkania parlamentarne, w tym na poziomie komisji. Grupa parlamentarna austriacko-polska jeszcze w tym roku przyjedzie do Polski. Marszałek zaprosił przewodniczącą do złożenia wizyty w Polsce i zaproszenie zostało przyjęte.

Marszałek poruszył kwestię nauki języka polskiego w austriackich szkołach. Przewodnicząca Bundesratu Austrii Inge Posch-Gruską pozytywnie odniosła się do pomysłu, by przy mniejszej niż dotąd liczbie dzieci zapewnić naukę języka polskiego w austriackich szkołach.

Jak powiedział marszałek polska młodzież w Austrii ma ograniczony dostęp do nauki języka polskiego, bo na szacowane 5-6 tys. dzieci, które chcą się go uczyć w szkołach austriackich, uczy się niespełna 2 tys.

Jeśli chodzi o pomnik Jana III Sobieskiego, też uzyskałem polityczne wsparcie pani Posch-Gruski" - zaznaczył marszałek Senatu.

Politycy rozmawiali ponadto o sprawie pomnika Jana III Sobieskiego, który miał stanąć na Kahlenbergu we wrześniu, a także o współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza, sprawie uregulowania statusu mniejszości polskiej w Austrii.

 

 

Źródło: Senat RP