Oddanie nowej hali sportowej w Starych Sieklukach.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski uczestniczył w uroczystości oddania nowej hali spotowej w Starych Sieklukach.

Na zaproszenie wójta Marcina Kozdracha  przybyło wielu gości m.in. Ksiądz Biskup Piotr Turzyński, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski , Wójt Jedlińska Kamil Dziewierz, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Krzysztof Szewczyk, a także wielu samorządowców, dyrekcja i nauczyliele szkoły w Starcyh Sieklukach. 

Stanisław Karczewski zaznaczuył ,iz hala powstała fdzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki. To kolejna szkoła, który zyskała możliwośc kształcenia dzieci i mlodzieży wiejskiej. Będzie ona służyla również mieszkańcom wsi i gminy. 

Podczas uroczystości zagrała równiez orkiestra gminna ze Starej Błotnicy.