Spotkanie Marszałka Senatu z przewodniczącym Bundesratu.

O ważnych rocznicach dla Polaków i Niemców przypadających w tym roku, o Polonii w Niemczech, o sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwie – także energetycznym w Europie rozmawiał 12 czerwca 2019 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski z przewodniczącym Bundesratu Danielem Güntherem.

Niemiecki polityk wraz z delegacją składa wizytę w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu.

Marszałek podkreślił, że stosunki polsko-niemieckie rozwijają się bardzo dobrze – trwa dialog polityczny i ożywione kontakty na wszystkich szczeblach. Zwłaszcza wyraził zadowolenie z rozmów w formacie Trójkąta Weimarskiego. Powiedział, że trwa cykl seminariów nt. cyberbezpieczeństwa i zwalczania mowy nienawiści w internecie. Dodał, że jutro w Paryżu odbędzie się spotkanie w takim formacie, na którym szefowie drugich izb podsumują ten cykl spotkań.

Przewodniczący Bundesratu wyraził zadowolenie ze spotkania i okazji do rozmowy, w czasie, kiedy taka rozmowa jest potrzebna. Zaznaczył, że jest to rok ważnych rocznic – 80. rocznica napaści Niemiec na Polskę i 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego więc jest wiele tematów do rozmów, także tych nt. rozwoju relacji polsko-niemieckich. Mówił też o ważnej dla Niemców 30. rocznicy upadku muru berlińskiego. Powiedział, że tego dnia Jedności Niemiec nie byłoby bez wydarzeń w Polsce, bez polskiej „Solidarności”. Daniel Günther przyznał, że Trójkąt Weimarski to bardzo dobry format współpracy, który należy kontynuować.

Marszałek podziękował gościowi za to, że na rocznicowe uroczystości do Polski przybędzie prezydent Niemiec i minister spraw zagranicznych. Dodał, że niedawno w Polsce obchodzona była rocznica pierwszych wolnych wyborów do Senatu po latach komunizmu. „To były zmiany, które przyspieszyły bieg historii i przyczyniły się m.in. do upadku muru berlińskiego.

Marszałek nawiązał do swojej niedawnej wizyty na Ukrainie, gdzie odbyło się zgromadzenie parlamentarne Polska-Litwa-Ukraina. Podkreślił, że wiele mówiono nt. działań wojennych prowadzonych przez Rosję na terenie tego państwa. Powiedział, że Polska jest za utrzymaniem sankcji wobec Rosji dopóki Rosja nie zaprzestanie prowadzenia imperialistycznej polityki. Dodał, że Ukraina potrzebuje wsparcia i Polska i Litwa wspiera Ukrainę, bo widzi jej starania w reformowaniu państwa. Marszałek poruszył też kwestie niemieckiej Polonii. Prosił przewodniczącego o zainteresowanie trzema sprawami – remontem Domu Polskiego w Bochum, na który są pieniądze, ale jego ukończeniu przeszkadzają kwestie prawne, sprawą budowy pomnika polskich ofiar II wojny światowej i problemami z nauką języka polskiego, jako języka ojczystego w niektórych landach.

Przewodniczący powiedział, że, tak jak rząd federalny w Niemczech, opowiada się za utrzymaniem sankcji wobec Rosji tak długo, jak długo narusza ona prawo międzynarodowe. Dodał, że całym sercem jest za rozwiązaniem kwestii dotyczących niemieckiej Polonii, ale sprawa Domu Polskiego, nauki języka polskiego leży w gestii krajów związkowych. Powiedział też, że chętnie włączy się w poparcie budowy pomnika w Berlinie. Wyraził nadzieję, że obrady polsko-niemieckiego okrągłego stołu, które odbędą się pod koniec czerwca w Niemczech, z udziałem przedstawicieli niemieckiej Polonii i mniejszości niemieckiej w Polsce, poświęcone m.in. tym kwestiom, przyniosą dobre rozwiązania.

Politycy rozmawiali też nt. bezpieczeństwa, także energetycznego. Marszałek podkreślił, że Polska zdecydowanie sprzeciwia się budowie gazociągu Nord Stream II. Uznaje go za projekt polityczny. Przewodniczący powiedział, że w tej kwestii poglądy z Polską są rozbieżne. Dodał jednak, że Niemcy dużo robią w kwestii dywersyfikacji źródeł energii. Podczas spotkania mówiono wiele o współpracy między samorządami, instytucjami z Polski i Niemiec, a także o wymianie młodzieży.

Daniel Günther jest od 2017 r. premierem kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Od listopada 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Bundesratu. Od początku kariery politycznej związany jest z CDU.

 

 

Źródło: Senat RP