Święto Służby Ochrony Państwa.

Uroczyste obchody Święta Służby Ochrony Państwa odbyły się 12 czerwca br. w 95 rocznicę powołania Służby. W uroczystości udział wziął Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Obchody rozpoczęły się złożeniem wieńców pod obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy stracili życie na służbie.

W dalszej części 32 funkcjonariuszy SOP zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski na podstawie postanowienia prezydenta RP Andrzeja Dudy. Aktu promocji dokonał Komendant SOP mjr Paweł Olszewski. Następnie 24 nowo przyjętych funkcjonariuszy wypowiedziało słowa roty ślubowania.

W uroczystości wzięli również udział: minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek, szef Kancelarii Prezesa rady Ministrów Michał Dworczyk, zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała, szefowie służb podległych MSWiA, przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele administracji państwowej, zagranicznych służb oraz duchowieństwa.

 

 

Foto: Senat RP