Spotkanie przewodniczących Senatów Polski, Niemiec i Francji.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, spotkał się 13 czerwca 2019 r. w Paryżu, z przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej Gerardem Larcherem i przewodniczącym Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec - Danielem Güntherem.

Rozmowy w formacie Trójkąta Weimarskiego dotyczyły współpracy międzyparlamentarnej.

Po spotkaniu przewodniczący senatów przyjęli wspólną deklarację w której zobowiązują się do prowadzenia dalszej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, przede wszystkim w ramach seminariów parlamentarnych oraz prowadzenia dialogu w ramach Trójkąta Weimarskiego z udziałem parlamentarzystów, ekspertów, przedstawicieli sektorów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Przewodniczący deklarują: analizować środki ustawodawcze, które mogą podnieść świadomość społeczeństwa, a przede wszystkim jego najmłodszych członków, na temat zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, współpracę parlamentarną w zakresie cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz zwalczania mowy nienawiści w internecie.

Marszałek Karczewski rozmawiał także o współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO z przewodniczącym Senatu Rumunii Călinem Popescu-Tăriceanu.

Rozmowy poprzedziły 20. Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy, ze specjalnym udziałem przedstawicieli senatów z krajów Afryki. Polski Senat będzie na nim reprezentował wicemarszałek Michał Seweryński. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie dialogowi między europejskimi i afrykańskimi senatami. Podczas jednej z sesji odbędzie się dyskusja nt. „Dwuizbowość: atut demokracji”.

Współpraca Polski, Niemiec i Francji została zainicjowana w 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych. Nieformalne początkowo spotkania przekształciły się w regularne trójstronne konsultacje. Miały na celu zacieśnienie współpracy, a także przezwyciężenie podziałów w Europie poprzez przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Współpraca weimarska została rozszerzona o spotkania na płaszczyźnie parlamentarnej w 1992 r. Od tej pory spotkania te odbywają się na szczeblu senackim regularnie.

 

 

Źródło: Senat RP