Spotkanie z grupą polonijną z Argentyny w programie „Polskie Korzenie”

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się 30 lipca 2019 r. w Senacie z grupą polonijną z Argentyny uczestniczącą w programie „Polskie Korzenie”.

Poinformował on, że Polska bardzo dynamicznie się rozwija i odnotowuje bardzo wysoki wzrost gospodarczy. „Możecie się z nami rozwijać, Polska jest otwarta i czeka na Was” – zachęcał marszałek Senatu.

W spotkaniu udział wzięli także Janusz Rusinek, wiceprezes Polsko-Argentyńskiej Izby Gospodarczo-Handlowej, i Agnieszka Wieszczycka-Bromska, dyrektor prawno-administracyjny Fundacji „Dla Polonii”.

„Jesteśmy zainteresowani, ażeby Argentyńczycy o polskich korzeniach przyjeżdżali do Polski, aby przyjeżdżali tu studiować i pracować. Nasz kraj stawia na nowoczesność i innowacyjność. Chcemy budować mosty. Każda współpraca jest korzystna dla obu stron” - oświadczył marszałek Karczewski. Ocenił on program „Polskie Korzenie” jako bardzo bogaty i interesujący.

Zdaniem wiceprezesa Rusinka, utrzymywanie polskości to utrzymywanie stałego kontaktu z Polską. Powiedział on, że odzew na pierwszą edycję programu „Polskie Korzenie” był „fenomenalny”, a jego uczestnicy są Polską „zachwyceni”. Zapowiedział, że projekt ten będzie realizowany w kolejnych latach, wyrażając nadzieję, że większość uczestników będzie podtrzymywać kontakty z Polską. Wspomniał też o znaczącym wsparciu finansowym ze strony Senatu, nieodzownym dla jego realizacji.

Uczestnicy programu mówili o tym, że są wnukami i prawnukami polskich emigrantów i że należą do różnych stowarzyszeń polonijnych, kultywując tradycje rodzinne. Mówili też, że są dumni z naszego kraju i naszej historii. „Odczuwamy wielką radość i dumę, że jesteśmy Polakami”- tak wyraził te emocje jeden z uczestników projektu. Inny podkreślił, że to była nieoceniona wyprawa do Polski i że od każdego uczestnika projektu zależy, jak ją wykorzysta.

 

 

Źródło: Senat RP