Briefing Marszałka Senatu RP w trakcie 83. posiedzenia.

W związku z rozpoczynającym się w dniu 31 lipca br. 83. posiedzeniem Senatu RP odbył się briefing prasowy marszałka Stanisława Karczewskiego.

Marszałek Karczewski poinformował o planowanym przebiegu obrad. Senatorowie podjęli podjęła uchwałę w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan. Planowane jest również podjęcie uchwały w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w obecności powstańców - kombatantów. Izba zajmie się między innymi: ustawą o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ustawą o obronie przeciwpożarowej, ustawą o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W dalszej części konferencji marszałek Stanisław Karczewski udzielał odpowiedzi na zadane przez przedstawicieli mediów pytania. W odpowiedzi na pytanie w sprawie wyjazdów służbowych zgodnie z procedurą Head marszałek poinformował, że niektóre wyjazdy odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym wraz z małżonką, jeden z wyjazdów odbywał się również z innymi członkami rodziny, ale Stanisław Karczewski zwrócił się do Kancelarii z prośbą o możliwość zwrotu kosztów przejazdu tych osób. Marszałek podkreślił, że budowanie backgroundu dla dobrej dyplomacji jest zadaniem Senatu. Dyplomacja parlamentarna jest ważnym elementem polityki.


Marszałek Karczewski został poproszony o skomentowanie planów prezydent Aleksandry Dulkiewicz na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W ocenie Marszałka nie jest to sposób godny. Przypomniał, że poległych należy uczcić godnie i z szacunkiem, oddać należny hołd tym, którzy polegli odpierając pierwsze ataki tej wojny. Dodał, że powinniśmy zawsze podkreślać, że Polacy są narodem dumnym i ważna jest dla nas nasza niepodległość. Obchody te powinny zostać w atmosferze pełnej powagi.


Stanisław Karczewski zapytany o ustawę dotyczącą świadczenia 500 zł dla niepełnosprawnych odpowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią odpowiedzialną i zwracającą uwagę na budżet państwa. Świadczenie to będzie kosztowało budżet ok. 15 mld złotych, jednak kwota ta jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Marszałek Karczewski podkreślił, że znacząca część tej grupy społecznej uważa ustawę za bardzo dobrą.

W odpowiedzi na pytanie o kandydaturę Pawła Kowala z list Koalicji Obywatelskiej marszałek Karczewski odpowiedział, że nie zagrozi ona kandydatom Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał jak Paweł Kowal krytykował Platformę Obywatelską.

Marszałek poinformował, że listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości będą ogłoszone po rozpoczęciu kampanii wyborczej. Dodał, że niektórzy politycy formacji Kukiz 15 również znajdą się na listach.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP