Spotkanie marszałka Senatu z prezydentem Ukrainy.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się 31 sierpnia 2019 r. w Senacie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obaj politycy zgodzili się co do tego, że polsko-ukraińskie relacje powinny być budowane w oparciu o prawdę historyczną.

Marszałek Senatu zapewnił prezydenta Zełenskiego o poparciu Polski dla Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej i NATO.

Obecni podczas spotkania byli ambasadorowie: Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia.

Marszałek Karczewski pogratulował Wołodymirowi Zełenskiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich oraz jego partii w wyborach parlamentarnych. Jednocześnie wyraził zadowolenie, że wybory na Ukrainie przebiegały spokojnie, w sposób demokratyczny, co zostało dobrze ocenione przez misje międzynarodowe.

Prezydent Zełenski mówił o tym, że ma zamiar przeprowadzić wiele reform politycznych w swoim kraju, że w tym celu przygotowano projekty wielu ustaw, m.in. nowego kodeksu wyborczego, zniesienia jednomandatowych okręgów wyborczych, wprowadzenia otwartych list kandydatów w wyborach, zmniejszenia liczby deputowanych z 450 do 300, zniesienia immunitetu dyplomatycznego i wprowadzenia osobistej odpowiedzialności deputowanego. Jak zaznaczył, niektóre z nich wymagają konstytucyjnej większości.

„Zwycięstwo Pana i Pańskiej partii świadczy o tym, że społeczeństwo ukraińskie oczekuje zmian. Zapewniam, że Polska wspierała, wspiera i będzie wspierać Ukrainę na jej drodze do UE i NATO. Zawsze też poruszamy kwestię Krymu i Donbasu” – zadeklarował marszałek Karczewski. Przypomniał, że w naszym kraju przebywa liczna społeczność ukraińska, która tu nie tylko pracuje, ale i studiuje. O Zgromadzeniu Parlamentarnym Polska-Litwa-Ukraina marszałek Senatu powiedział: „Postanowiliśmy mówić o tym, co nas łączy, a nie co nas dzieli”.

Prezydent Zełenski powiedział, iż cieszy go, że rozmowy, które prowadzi w Polsce, mają konkretny wymiar, a nie są jedynie „grą słów”. Dodał, że jego zamiarem jest, aby to, co zostanie omówione i ustalone podczas wizyty w Polsce, zostało wprowadzone w życie, także w kwestiach związanych z pamięcią historyczną.

Prezydent Ukrainy podziękował marszałkowi Senatu za to, że podczas niedawnej wizyty w Kostiuchnówce na Ukrainie wziął udział w pogrzebie ukraińskiego żołnierza zastrzelonego w Ługańsku. „Bardzo dziękuję, że pochylił się Pan nad naszym żołnierzem”- powiedział. „Biorąc udział w pogrzebie, uświadomiliśmy sobie, jak dramatyczna jest sytuacja w Donbasie. Chcieliśmy przypomnieć, że tam trwa wojna” - powiedział marszałek Karczewski. Sprezentował on prezydentowi Zełenskiemu album fotograficzny przygotowany podczas wizyty w Kostiuchnówce, który pokazuje współpracę polskich i ukraińskich harcerzy przy renowacji grobów polskich legionistów, a także działalność Centrum Dialogu Kostiuchnówka. Marszałek dodał, że Senat od okresu międzywojennego opiekuje się Polonią i Polakami za granicą, a na Ukrainie jest liczna wspólnota polska, z którą nasz kraj chce podtrzymywać kontakty.

 

 

Źródło: Senat RP