Odbudowa Pałacu Saskiego. Powołano Spółkę Celową

Wicepremier Gliński wręczył 1 grudnia 2021 r. powołania członkom Zarządu Spółki Celowej odpowiedzialnej za odbudowę Pałacu Saskiego.

- Dzisiaj otwieramy kolejny etap procesu odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie, który został zainaugurowany przez Prezydenta RP. Powołujemy Spółkę Celową Pałac Saski. (...) Budujemy tę bardzo potrzebną historyczną instytucję wspólnie, jako polska wspólnota, dla Polski – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Podczas uroczystości, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, wicepremier wręczył powołania członkom zarządu spółki: prezesowi - Janowi Edmundowi Kowalskiemu, wiceprezesowi ds. finansowych – Robertowi Cicirko, członkowi zarządu - Robertowi Berniszowi oraz członkom Rady Nadzorczej.

Decyzja o odbudowie dopełnia historyczne założenia architektoniczne, kontynuuje, a zarazem kończy, proces odbudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych, ale przede wszystkim jest ważna dla tożsamości polskiej wspólnoty, dla polskiego dziedzictwa historycznego, ale i dla przyszłości. To jest akt symboliczny, bardzo ważny i użyteczny dla nas wszystkich, dla Polski – podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Wicepremier zwrócił uwagę, że powołana dzisiaj spółka ma zapewnić nie tylko sprawną odbudowę, ale również efektywne zarządzanie ważnymi, historycznymi nieruchomościami. Wskazał, że zgodnie z założeniami ustawy, obiekty będą siedzibą dwóch bardzo ważnych instytucji państwowych: Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Będzie to również miejsce przeznaczone na cele kulturalno-edukacyjne, dostępne dla wszystkich (...) Te nieruchomości będą miały znaczenie ogólnospołeczne i ogólnopaństwowe – zaznaczył wicepremier.

Wyrażając nadzieję, że powołanie spółki będzie etapem, który zdynamizuje kwestie powstania tego wielkiego dzieła, szef resortu kultury przekazał swoje podziękowania dla wszystkich inicjatorów odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

Dziękuję społeczności polskich historyków sztuki, architektury i urbanistyki, którzy myśleli o odbudowie już w czasach powojennych. Wtedy nie była ona jednak możliwa. Do tej idei wrócił prezydent Lech Kaczyński, a następnie, 11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania niepodległości, powrócił do tej idei prezydent Andrzej Duda – wskazał prof. Piotr Gliński.

W uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wiceministrowie kultury i dziedzictwa narodowego – Jarosław Sellin, Szymon Giżyński i Magdalena Gawin, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, a także wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Podczas uroczystości Wojciech Kolarski przekazał prezesowi spółki Janowi Edmundowi Kowalskiemu deklarację Prezydenta RP z 11 listopada 2018 roku o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie.

O spółce i inwestycji

Spółka celowa została powołana zgodnie z zapisami Ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Powierzenie zadania wyspecjalizowanemu podmiotowi ma usprawnić proces odbudowy, a także zapewnić efektywność zarządzania.

Ustawa i powołanie spółki Pałac Saski to kontynuacja deklaracji Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 11 listopada 2018 r., która zakończyła wieloletnią debatę publiczną nad potrzebą odbudowy historycznych gmachów przy pl. Piłsudskiego. Zgodnie z zapisami w preambule Ustawy, przedsięwzięcie będzie realizowane w celu uczczenia jubileuszu stulecia odrodzenia się niepodległej Rzeczypospolitej, a także przywrócenia historycznego kształtu przestrzeni Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Budowle mają stać się dopełnieniem odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej stolicy, a w konsekwencji być symbolem umocnienia jedności wspólnoty obywatelskiej.

Obiekty, powstałe w wyniku realizacji inwestycji, zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych podmiotów, prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społeczną. Odbudowa zachodniej pierzei placu Piłsudskiego przywróci blask jednego z centralnych miejsc Warszawy. Pałac Saski, Pałac Brühla oraz trzy kamienice przy ul. Królewskiej: o dawnych adresach nr 6, 8 i 10/12 będą dopełnieniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej stolicy – Osi Saskiej.

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki

Akt założycielski, na mocy którego spółka Pałac Saski została oficjalnie zawiązana, został podpisany przez wicepremiera prof. Piotra Glińskiego 30 listopada 2021 r.

Powołaną Spółką kierować będzie zarząd składających się z trzech członków:

Prezes - Jan Edmund Kowalski
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Politologia oraz Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa UW z zakresu mediacji i negocjacji. Ukończył studia MBA na Wydziale Zarządzania tej uczelni.

W latach 2012–2017 kierował Działem Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Kultury, gdzie był odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku instytucji oraz wsparcie promocyjne projektów. Od 2017 r. dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, państwowej instytucji odpowiedzialnej za koordynację obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbudowę polskiej państwowości oraz realizację Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Wiceprezes ds. finansowych - Robert Cicirko

Ukończone studia z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Certyfikat Księgowy nr 55472/2012 wydany przez Ministerstwo Finansów RP oraz Certyfikat Controllera Polskiego Towarzystwa Controllingu pozwalają mu na skuteczne zarządzanie obszarem księgowo-finansowym, a także całą działalnością operacyjną spółek. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze księgowości, finansów, controllingu oraz działalności operacyjnej.

Członek zarządu - Robert Bernisz

Jest absolwentem Collegium Humanum w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA). Ukończył studia Doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim, jest absolwentem studiów menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.

W latach 2004-2019 był zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję zastępcy, a następnie Kanclerza ds. technicznych, odpowiadając za nadzór i koordynacje procesów inwestycyjno- remontowych uczelni, finansowanych również ze środków UE. Od 2021 r. pełni funkcję Kierownika Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Wieloletniego UW, nadzorując pracę biura w zakresie projektowania oraz przygotowania inwestycji do realizacji we współpracy z architektami oraz biurami projektowymi.

W składzie sześcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki znalazły się osoby, wskazane przez: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezydenta m. st. Warszawy (po 1 osobie) oraz wybrane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (2 osoby).

Członkami Rady Nadzorczej Spółki zostali:

prof. Rafał Wiśniewski
dr hab. Małgorzata Podrecka
Michał Olszewski
Robert Chmielarczyk
Michał Pelczarski
Grzegorz Kłoczko

Źródło i zdjęcia: gov.pl