Otwarcie inwestycji w Gminie Głowaczów.

10 listopada w Gminie Głowaczów w powiecie kozienickim zostały symbolicznie otwarte dwie inwestycje.

Pierwsza z nich to modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w Głowaczowie. Przypomnijmy - Gmina Głowaczów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( w formie pożyczki) w kwocie 1.000.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 660.000,00 zł. Wartość inwestycji to w sumie 2.670.800,00 zł. Wykonane prace polegały m. in. na: wymianie zbiorników retencyjnych, wymianie linii technologicznej uzdatniania wody, montażu agregatu prądotwórczego, co zapewnia stałość w dostawie wody. Praca hydroforni jest teraz w pełni zautomatyzowana, co zapewnia oszczędność wody i energii w pracy SUW.

Kolejne zadanie to budowa drogi relacji Kosny – Miejska Dąbrowa. Na realizację tej inwestycji Gmina Głowaczów otrzymała dofinansowanie w kwocie 900.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast całkowity koszt realizacji zadania to 973.888,18 zł. Złożoność zadania obejmowała również budowę oświetlenia ulicznego, której wynikiem jest montaż 22 sztuk słupów stalowych, na których obsadzono energooszczędne oprawy LED. Jest długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców tych miejscowości.
Uroczystość zakończyła się przekazaniem sprzętu strażackiego pozyskanego dzięki dofinansowaniom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla jednostek: OSP Brzóza, OSP Miejska Dąbrowa, OSP Ursynów oraz OSP Głowaczów.

Na uroczystościach obecni byli: Marszałek Stanisław Karczewski, Posłowie: Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Dariusz Bąk, Dyrektor Oddziału WFOŚiGW w Radomiu p. Elżbieta Zasada, Starosta Powiatu Kozienickiego p. Krzysztof Wolski, Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach bryg. Kamil Bieńkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Mirosław Górka, Przewodniczący Rady Gminy Głowaczów Piotr Marek oraz radni Rady Gminy Głowaczów.

Źródło: www.glowaczow.pl