Nowe ekopracownie w PSP Głowaczów oraz PSP Brzóza.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie 6 grudnia br. zostały uroczyście otwarte nowe ekopracownie.

Ekopracownie zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ok 150 000 zł.

Uczniowie mogą cieszyć się już nowoczesnymi ekopracowniami, w których będą mogli podnosić swoją świadomość ekologiczną, kształtować swoje postawy proekologiczne, a także poznawać techniki odnawialnych źródeł energii czy zrównoważonego rozwoju, który jest tak ważny dla naszej planety.

Ponadto dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych został przekazany sprzęt, który z pewnością pomoże w akcjach ratunkowych.

W wydarzeniu wzięli udział Senator RP Stanisław Karczewski, Prezes WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka, Dyrektor WFOŚiGW w Radomiu Elżbieta Zasada, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Górka, Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj z pracownikami urzędu, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Marek z Radnymi Rady Gminy oraz dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami i uczniami.