Polska i Chiny zainteresowane są dalszym rozwojem współpracy, a kontakty na szczeblu parlamentarnym mogą przyczynić się do intensyfikacji tych relacji mówili 14 lipca 2017 r. marszałek Stanisław Karczewski i przewodniczący Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych ChRL Zhang Dejiang.

Czytaj więcej