Marszałek Stanisław Karczewski podczas spotkania 21 czerwca 2017 r. Prezydium Rady Dialogu Społecznego z Prezydium Senatu i przewodniczącymi senackich komisji wyraził zadowolenie, że w Polsce toczy się dialog społeczny.

Czytaj więcej

Marszałek Stanisław Karczewski spotkał się 20 czerwca 2017 r. w Senacie z uczestnikami „Senioralnej Akademii Zdrowia”. Rozmawiano o aktywizacji i potrzebach osób starszych. Marszałek zachęcał seniorów do wyjścia z domu, kontaktu z innymi ludźmi i większego uczestnictwa w życiu społecznym.

Czytaj więcej