W polskim parlamencie 18 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczystość podpisania Porozumienia o Partnerstwie Strategicznym między marszałkami Sejmu i Senatu: Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem.

Czytaj więcej