7 grudnia 2017 r. zakończyło się 51. posiedzenie Senatu. W tym dniu debatowano nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Czytaj więcej

W głównych uroczystościach Barbórkowych, które odbyły w cechowni Zakładu Górniczego Janina w Libiążu 4 grudnia 2017 roku wziął udział Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Czytaj więcej

Przewodniczący parlamentów Czech, Słowacji, Polski oraz Węgier 1 grudnia 2017 r. w trakcie nieformalnego spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie zastanawiali się jak wzmocnić reprezentację parlamentów narodowych w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Orzeł Biały - nasza duma” organizowanym przez Kancelarię Senatu pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Czytaj więcej