W nocy z 14 na 15 lipca 2017 r. zakończył się trzeci dzień 45. posiedzenia Senatu. Po wielogodzinnej, burzliwej debacie senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a także nowelę ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej

Polska i Chiny zainteresowane są dalszym rozwojem współpracy, a kontakty na szczeblu parlamentarnym mogą przyczynić się do intensyfikacji tych relacji mówili 14 lipca 2017 r. marszałek Stanisław Karczewski i przewodniczący Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych ChRL Zhang Dejiang.

Czytaj więcej