26 lutego 2019 r. odbyło się 74. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Zmieniła też składy swoich komisji.

Czytaj więcej

Senacie 26 lutego 2019 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z ambasadorem Włoch Aldo Amatim, który rozpoczyna misję dyplomatyczną w Polsce.

Czytaj więcej