O wykorzystaniu matematyki w medycynie czy polityce rozmawiano w Senacie 5 marca 2019 r., podczas konferencji „Matematyka – wyzwania przyszłości w 100-lecie PTM”, zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Czytaj więcej

Stanisław Karczewski w radiu WNET 4 kwietnia 2019 roku o wszczęciu wobec Polski przez Komisję Europejską kolejnego postępowania o naruszenie prawa unijnego, o obietnicach przedwyborczych PiS i wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej